Consisteix en un refredament selectiu i no invasiu del teixit adipós que indueix la lipòlisi o ruptura de les cèl·lules de greix (adipòcits), aconseguint així la seva reducció sense danyar els teixits circumdants.

La Criolipolisis és una tècnica que tracta els cúmuls grassos subdèrmics, localitzats en la hipodermis.

Els adipòcits o cèl·lules grasses són més vulnerables a les baixes temperatures que els teixits adjacents i poden ser eliminats mitjançant l’aplicació de fred controlat en temps i temperatura, sense generar per això danys a la resta de teixits. En aquestes condicions, s’inicia el procés d’apoptosi o mort cel·lular. Les cèl·lules de l’àrea tractada són eliminades gradualment a través de processos metabòlics naturals, donant com a resultat una reducció notable dels cúmuls grassos localitzats.

Diversos estudis han demostrat un perfil de seguretat molt alt en relació als nivells de lípids en sang (colesterol, triglicèrids, etc) i a la funció hepàtica dels pacients durant el tractament.

Àmplia experiència en fabricació, desenvolupament i producte en el mercat, ens deixa un llegat de bons resultats en el tractament de les adipositats localitzades gràcies al sistema CRYOLOGIE. Desenvolupament de protocols específics segons tipus de teixit en temps – temperatura ens ha portat a oferir resultats excel·lents als clients que ja disposen de CRYO COOL MED.

Aplicació inicial de termoteràpia.

L’increment focalitzat de temperatura i l’acció de la pressió de buit provoca una vasodilatació important. D’aquesta manera es millora la conducció del fred al teixit adipós (teixit gras lliure de líquid intersticial i sang), oferint una major efectivitat en comparatives de tractament amb altres sistemes que apliquen directament crioteràpia sense escalfament previ.

Mitjançant aplicació posterior de fred i buit.

Posterior a la vasodilatació per termoteràpia, es provoca una vasoconstricció per fred. Es disminueix la temperatura en funció dels paràmetres prèviament definits de temps, pressió de buit i àrea a tractar (segons gruix de pannicle adipós). És un procés de refredament progressiu encaminat a provocar una apoptosi selectiva i local de les cèl·lules grasses.

Sistema de pressió variable automàtic.

Cryo Cool Med, disposa d’un sistema de pressió variable, que permet l’oscil·lació automàtica de la pressió durant el tractament. Un factor destacable és la confortabilitat sense dolor del pacient durant la sessió, així com la disminució de la pressió sobre el teixit, disminuirà la possibilitat d’èxtasi capil·lar i venós.

En definitiva, el sistema Cryologie, permet una aplicació indolora, confortable, no invasiva, segura i sense hematoma en zona de tractament, així com una major capacitat de refredament de nombre d’adipòcits respecte a sistemes tradicionals de criolipolisis.

Què és el sistema Cryologie?

En què es diferencia amb altres mètodes?

Les diferències d’aquesta tècnica medicoestètica amb altres tractaments de reducció localitzada són:

  • Amb la criolipolisis el fred ataca de forma selectiva i controlada només a les cèl·lules grasses, mentre que altres tècniques poden fer mal també als teixits adjacents.
  • Permet eliminar, de forma personalitzada, les zones de greix localitzat a partir d’un estudi global de cada pacient per a una transformació total del seu cos.
  • És una tècnica que prioritza la integritat del teixit tractat, millorant altres tecnologies existents en el mercat. i s’adapta a una major quantitat de zones a tractar: ​​l’abdomen, els flancs, el greix localitzat de l’esquena, la cara interna de la cuixa i els braços.

Aquest tractament es basa fonamentalment en una unitat de control amb un aplicador que conté uns panells de refredament i que està especialment dissenyat per a exercir una suau pressió de buit a la zona a tractar exposant les cèl·lules grasses a una reducció de temperatura precisa i controlada per eliminar sense danyar els teixits adjacents.

Les cèl·lules grasses exposades al fred són eliminades gradualment a través del procés metabòlic normal del cos i d’una forma natural.

En funció de la profunditat del teixit adipós i de la reducció desitjada, poden fer falta entre 1 i 3 sessions i consisteixen en realitzar aquest tractament entre dues i tres vegades a la mateixa zona, amb un interval de quaranta-cinc dies entre dues sessions, per tal d’aconseguir una major reducció del greix a la zona tractada i aconseguint fins a un 20% d’eliminació d’aquesta per sessió, amb uns resultats òptims després de tan sols dos mesos.

Quins resultats podem esperar i quant de temps?

A qui va dirigit com a candidat idoni?

La Criolipóescultura está particularment indicada per adipositats localitzades i no obesitat general. S’utilitza per reduir zones de greix localitzat que persisteixen malgrat la dieta i l’exercici: Abdomen, Glutis, Flancs lumbars, Cintura, Esquena, Braços, Malucs i Cartutxeres.

Què se sent durant i després de la sessió?

El procediment no és dolorós. El normal és notar una mica de tensió a la zona tractada per efecte del buit sobretot al principi de la sessió. L’activitat normal diària, sense cap molèstia, es recupera immediatament després de cada sessió.

Són els resultats definitius?

Igual que en una lipoescultura, els resultats són permanents sempre que el pacient realitzi exercici moderat i porti una dieta sana i equilibrada.Estudios clínics en centenars de pacients tractats mostren que la Criolipólisis o Criolipoescultura proporciona una reducció de greix sense dolor, sense risc , que a més, la seva aplicació no requereix un temps de recuperació posterior com altres tractaments més invasius.

Aquesta revolucionària tecnologia es troba disponible a les clíniques de bellesa més conegudes del món i és d’una extraordinària eficàcia, per a això cal realitzar les sessions necessàries i seguir les instruccions i pautes dictades pels terapeutes.