Com funciona?

El nostre sistema es basa en la regulació bio-energètica (BER: Bio-energetic Regulatory Techniques) i en la tècnica d’acupuntura. El test d’intolerància alimentària per bioresonancia mesura paràmetres fisicoquímics a través de la superfície cutània en el punt d’acupuntura clàssica: arrel de l’ungla del dit índex (Punt ting 1), relacionat amb el meridià (nº 9) de l’intestí gros.

L’anàlisi es realitza en un únic punt i una sola vegada. Amb un sol mesurament s’aconsegueix un test complet d’intolerància alimentaria. L’equip compta amb un sistema segur, si el punt no es localitza perfectament el test no es realitza.

Durant la prova del test d’Intolerància Alimentària per bioresonancia s’emeten diferents impulsos elèctrics (193), amb la freqüència corresponent a cada aliment, obtenint diferents valors d’intolerància en funció de la bioenergia absorbida de cada impuls a la persona analitzada.

El mètode és summament ràpid i senzill, no precisant ser un expert en bioenergies i és extraordinàriament eficaç gràcies a l’alta sensibilitat de l’equip.

A la finalització del test d’Intolerància Alimentària per bioresonancia, el programari permet la visualització immediata de tots els resultats, el seu registre i corresponent impressió.