Què és?

El CAV 40 és un emissor de Ultrasons de baixa freqüència que produeix un fenomen a l’interior dels teixits anomenat Cavitació.

Consisteix en la formació d’microcavitats o microbombolles de vapor del líquid (aigua en el cas de l’organisme) sobre el qual s’aplica un emissor d’ultrasons de determinada freqüència, que com a conseqüència de l’oscil·lació dels canvis de pressió produïts per les ones de xoc ultrasòniques generades pel mateix, a determinada intensitat poden col·lapsar en els voltants dels teixits, produint un gran alliberament d’energia.

La mida d’aquestes bombolles de buit és inversament proporcional a la freqüència de l’emissor. Fins ara en el camp de la fisioteràpia i també de la medicina estètica es treballava amb emissors ultrasònics de 1 o 3 Mhzs. i ocasionalment amb 2 Mhzs. a una potència màxima de 3 W / cm2.

A aquestes freqüències i a partir d’una determinada potència dels US tenen la capacitat d’augmentar l’extensibilitat del teixit fibrós i fins i tot arribar a destruir el col·lagen, d’aquí la seva eficàcia en el tractament de la cel·lulitis fibrosa.

A mesura que baixa la freqüència augmenta la penetració en els teixits, però disminueix la potencial capacitat destructiva sobre els mateixos, a causa de que l’energia mitjana dipositada és proporcionalment més baixa, minimitzant d’aquesta manera els riscos de produir lesions internes a nivell dels diferents òrgans.

No obstant aquest risc, encara que menor, existeix si s’irradia directament algun òrgan amb altes potències.

Seguretat

El CAV 40 incorpora un capçal de diàmetre petit; (3 cm), amb un sistema ressonant lleuger que aconsegueix la mateixa potència que els capçals clàssics, molt grans i pesats.

Això permet treballar el plec de greix amb tota facilitat, fins i tot els plecs més petits, de manera que l’emissor treballa sempre en paral·lel als òrgans interns i únicament irradia el greix del plec.

El tractament realitzat d’aquesta manera resulta segur per al client i còmode per a l’operari gràcies al seu reduït pes.

Efectes

Els efectes del CAV 40 sobre el teixit adipós són considerablement més visibles que els produïts pels emissors d’US clàssics d’alta freqüència. Això es pot apreciar irradiant un tros de cansalada o una pastilla de sabó amb emissors d’alta i baixa freqüència i comparant els resultats.

La raó rau en un mecanisme de ressonància amb el teixit adipós a freqüències baixes (al voltant de 40Khz.)

Les microbombolles arriben a implosionar prop dels adipòcits, alliberant una gran quantitat d’energia que produeix la ruptura incruenta de la membrana per sobrepressió, donant lloc a l’alliberament del greix de l’interior de l’adipòcit en forma de triglicèrids, els quals, per l’efecte de les ones ultrasòniques serien degradats en cadenes més curtes d’àcids grassos i glicerol que serien emulsionats i així més fàcilment metabolitzats i eliminats per l’organisme.

Indicacions

El CAV 40 està indicat per tractar aquelles zones amb cúmuls de greix difícils d’eliminar, fins i tot amb dietes estrictes. Aquestes zones se solen localitzar especialment a l’abdomen, malucs i pistoleres. També està indicat en el tractament de cel·lulitis.

 

Freqüència i nombre de sessions

En general es recomana una sessió de 20 a 40 minuts de durada, depenent de la zona a tractar, cada set a deu dies. Després de la sessió es recomana realitzar un drenatge, bé amb electroteràpia, vacumteràpia, pressoteràpia o manual.

Entre sessió i sessió és recomanable realitzar una o dues sessions de drenatge. Durant el tractament se li ha d’indicar a la client que begui entre 1,5 a dos litres d’aigua al dia i especialment que begui almenys un litre abans de la sessió.

També es recomana una dieta equilibrada durant el tractament que millora notablement els resultats i fer una mica d’exercici.